ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

EPITAGH

Ο σωστός ο επαγγελμάτιας έτσι πρέπει να αμοίβει τους ψωριάρηδες για τις υπηρεσίες τους